Dış Kaynaklı Döküman Listesi

SN

Dış Kaynaklı Doküman

Kullanılan Bölüm

Güncelleme Tarihleri

 

1

2

3

4

5

6

1

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi-HKS

Kalite

01.04.2006

01.09.2008

31.03.2009

06.05.2009

01.09.2010

01.03.2011

2

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

Evrak/Arşiv

29.09.1988

08.08.2001

22.02.2005

 

 

 

3

Bulasici Hastaliklar Surveyans ve Kontrol Esaslari Yönergesi

İstatistik

07.05.1987

24.02.2004

 

 

 

 

4

Bütçe Uygulama Esasları

Tahakkuk

R.G
11.01.2008

08.01.2010

11.01.2011

 

 

 

5

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Tahakkuk

R.G
25.05.2007

29.09.2008
22.10.2008
31.12.2008

29.01.2009
18.09.2009
04.12.2009

25.04.2010
03.06.2010
06.08.2010
15.10.2010
25.11.2010
11.12.2010

06.01.2011
01.03.2011
06.04.2011
24.04.2011

 

6

Ek Ödeme Yönetmeliği

Tahakkuk

R.G
12.05.2006

09.01.2007
25.08.2007

26.03.2008

24.04.2009

30.07.2010

 

7

Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri Dökümanı

Bilgi İşlem

Şub.08

 

 

 

 

 

8

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Güvenlik

10.06.2004

07.10.2004

21.04.2005
05.05.2005

23.01.2008
22.08.2008

26.09.2009

 

9

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

04.01.2002

08.06.2004
06.01.2005
17.02.2005
22.06.2005
07.12.2005

26.02.2006
15.10.2006
14.08.2007
31.12.2007


05.04.2008
12.11.2008
03.07.2009

10.01.2010
04.03.2010
16.12.2010 16.03.2011

 

10

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

04.01.2002

08.06.2004
17.02.2005
22.06.2005
25.11.2005

26.02.2006
14.08.2007
05.04.2008
19.11.2008

03.07.2009
08.09.2009

04.03.2010
02.04.2010
26.06.2010
16.03.2011

 

11

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Satın Alma

04.01.2002

08.06.2004
22.06.2005
26.02.2006

14.08.2007
03.07.2009

04.03.2010
16.03.2011

 

 

12

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

Satın Alma

04.01.2002

04.08.2005
04.08.2006

19.12.2007
22.03.2008
22.07.2009

17.07.2010
16.12.2010
03.05.2011

 

 

13

Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği

Satın Alma

05.01.2002

11.11.2005
02.12.2005

22.02.2006
06.06.2006
15.10.2006
19.10.2006
19.12.2006

14.08.2007
18.04.2008
15.05.2008
25.10.2008

09.01.2009
04.03.2010
30.07.2010
29.12.2010

09.02.2011
20.04.2011

14

657 Devlet Memurları Kanunu

Özlük

14.07.1965

29.05.2009

01.08.2010
10.12.2010

25.02.2011

 

 

15

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Personel Servisi

10.09.1982

01.04.2005
05.05.2005

06.04.2006
20.02.2007

 

 

 

16

4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

Personel Servisi

22.05.2003

23.01.2008
17.04.2008
15.05.2008

13.02.2011

 

 

 

17

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu 

Personel Servisi

08.06.1949

19.06.2010
30.06.2010
13.07.2010

22.03.2011

 

 

 

18

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Personel Servisi

27.07.1973

20.05.1975
19.01.1983
09.07.1999


14.05.2001
02.08.2002
03.04.2003

26.09.2006
09.07.2007
20.07.2007

11.12.2009

 

19

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

Personel Servisi

01.09.1997

 

 

 

 

 

20

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik

Sağlık Kurulu

08.10.1986

14.04.2007

17.12.2010

 

 

 

21

Sivil Savunma Kanunu

Müdür

09.06.1958

21.10.1960
20.09.1961
05.11.1961

08.10.1999
20.06.2001

14.07.2004
23.01.2008

 

 

22

Yangın Yönetmeliği

Müdür

12.06.2002

27.11.2007

19.12.2007

09.09.2009

 

 

23

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Müdür

28.12.1988

01.04.1992

 

 

 

 

24

Tam Gün Yasası

Müdür

R.G
21.01.2010

22.07.2010

 

 

 

 

25

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Enfeksiyon Kont. Komitesi

R.G
14.03.2005

04.09.2009

30.03.2010
30.10.2010

 

 

 

26

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Enfeksiyon Kont. Komitesi

R.G
22.07.2005

30.03.2010

 

 

 

 

27

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

Enfeksiyon Kont. Komitesi

22.07.2005

 

 

 

 

 

28

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik

Enfeksiyon Kont. Komitesi

R.G
05.07.2008

 

 

 

 

 

29

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Enfeksiyon Kont. Komitesi

R.G
11.08.2005

25.06.2011

 

 

 

 

30

Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı

Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Birimi

-

 

 

 

 

 

31

Hasta Hakları Uygulama Genelgesi

Hasta Hakları

R.G
01.08.1998

26.04.2005
03.05.2005

23.03.2009

 

 

 

32

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ambar/Ayniyat/
Eczane

28.12.2006

18.01.2007

03.12.2009

04.05.2010

 

 

33

Hemşirelik Yönetmeliği

Başhemşirelik 

25.02.1954

25.04.2007
02.05.2007

08.03.2010

19.04.2011

 

 

34

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Hasta / Çalışan Güvenliği

06.04.2011

 

 

 

 

 

35

Hizmet kalite standartları

Tüm birimler

01.03.2011

 

 

 

 

 

36

Doğum eylemi yönetim rehberi

doğum salonu

13.01.2011

 

 

 

 

 

37

Doğum sonu bakım rehberi

nisaiye -loğusa servisi

03.05.2010

 

 

 

 

 

38

Ulusal Zehir Merkezi

Acil Servis

16.05.2005

 

 

 

 

 

39

Bakanlık Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması Genelgesi

Tüm Birimler

02.02.2012

 

 

 

 

 

 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.kirsehirdevlethastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.