Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

      Ülkemizde Ağır Ruhsal Bozukluğu olan hastalara,toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ,psikososyal destek hizmetleri verilmesi ,takip ve tedavilerinin ,gereğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasında entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için,Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin kurulması amacıyla hazırlanan "Toplum Ruh sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge "16.02.2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
      Sağlık Bakanlığı'nın, tüm illerde Devlet Hastaneleri bünyesinde 'Toplum Destekli Ruh Sağlığı Merkezleri' kurulması talimatı çerçevesinde,İlimizde Ahi Evran üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3 Ekim 2011 tarihinde,Bahçelievler Mahallesi  Eski 3 nolu sağlık Ocağı Binasında açılan toplum ruh Sağlığı Merkezi,rehabilitasyona katılacak hastaların   tespit  çalışmaları yapıldıktan sonra 2011 tarihinden itibaren hastalara hizmet vermeye başlamıştır.
     Merkezimizde Kırşehir İli ve İlçelerinde yaşayan kronik ruhsal hastalara yönelik (şizofreni, bipolar bozukluk gibi) ayaktan düzenli takip ve tedavisinin yanı sıra,resim,el sanatları,müzik gibi uğraşı tedavileri ile psiko eğitim,ruhsal toplumsal becerieğitimi ve aile eğitimini kapsayan rehabilitasyon çalışmaları yapılarak toplumdan dışlanan hastaların yeniden toplluma kazandırmaları amaçlanmaktadır. 
     Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde 1 Psikiyatri Uzmanı,1 Psikolog,1 Hemşire,1 Tıbbi Teknolog, Şirket Elemanı görev yapmaktadır.Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Eğitim sanat okulu Müdürlüğünün görevlendirdiği 1 El Sanatları ,1 müzik ve 1 Resim Öğretmeni ile hastalarımıza hizmek vermektedir.
     Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde çalışan psikologumuz ve hemşiremiz hastalarımızı bire bir takip etmekte,gerekirse ev ziyaretleri yaparak hastaların aile  ve sosyal yaşantıları,sorunları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.İhtiyaç duyulduğunda hastalar Sosyal Hizmet Uzmanına yönlendirilmektedir.Rehabilitasyon Merkezindeki psikoeğitim,aile eğitimi,sosyal beceri eğitimi ayrıca haftada bir gün belirlenen bir konu hakkında grup eğitimi psikologumuz ve hemşiremiz tarafından verilmektedir.Bunları dışında hastalar her gün, istekleri doğrultusunda  el işi,resim ve müzik terapi eğitimlerine katılmaktadır.Psikiyatri Uzmanımız her hafta grup toplantısı ,isteyen hastalarla da  bireysel görüşme yapmaktadır.Ayrıca Psikiyatri Uzmanımız  Pazartesi-Salı öğleden sonraları poliklinik çalışması yapmaktadır.
      Bir psikolog,bir hemşire ve gerktiğinde psikiyatri uzmanınında katıldığı gezici ekibimiz,evinden çıkamayan veya tedaviyi reddeden akut yada kronik psikiyatri hastalarını evde ziyaret ederek düzenli takip ve tedavilerini yapmaya çalışmaktadır.
Toplum ruh Sağlığı Merkezinde rehabilitasyona katılacak olan hastaların öncelikle,Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinden "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetlerinden Yararlanabilir" diye heyet raporu alması gerekmektedir.Rapor alan hastalar arasında sorumlu hekim tarafından uygun görülenler rehabilitasyona alınmaktadır.merkezimize gelen hastalar saat:08:00- 09:00 arasında servis aracı ile evlerinden alınıp,merkezimize getirilmekte ve akşam saat 16:00 da tekrar evlerine bırakılmaktadır.Öğle yemeği merkezimiz tarafından karşılanmaktadır.
      Ocak 2012 itibari ile Merkezimizde toplam 28 (Merkez :18,Mucur:6Kaman:4) hasta rehabilitasyona alınmış olup ,ilerleyen zamanda bu sayı arttırılacaktır.Bu güne kadar 40  ev ziyareti yapılmış olup,hastalar Merkezimize davet edilmiştir.Merkezimizin kapasitesi sınırlı olmasına rağmen (En fazla 30 hasta) ,talebin giderek arttığı görülmektedir.
       Vatandaşlarımız 252 65 05 nolu telefonumuza arayarak merkezimiz hakkında bilgi alabilmektedir.

2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.kirsehirdevlethastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.